ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp125.000,00
1 سال
Rp150.000,00
1 سال
Rp150.000,00
1 سال
.co
Rp455.000,00
1 سال
Rp455.000,00
1 سال
Rp455.000,00
1 سال
.net
Rp175.000,00
1 سال
Rp175.000,00
1 سال
Rp175.000,00
1 سال
.org
Rp200.000,00
1 سال
Rp200.000,00
1 سال
Rp200.000,00
1 سال
.biz
Rp135.000,00
1 سال
Rp135.000,00
1 سال
Rp135.000,00
1 سال
.info
Rp135.000,00
1 سال
Rp135.000,00
1 سال
Rp135.000,00
1 سال
.asia
Rp210.000,00
1 سال
Rp210.000,00
1 سال
Rp210.000,00
1 سال
.me
Rp200.000,00
1 سال
Rp200.000,00
1 سال
Rp200.000,00
1 سال
.tv
Rp450.000,00
1 سال
Rp450.000,00
1 سال
Rp450.000,00
1 سال
.co.id
Rp310.000,00
1 سال
Rp310.000,00
1 سال
Rp310.000,00
1 سال
.cards
Rp430.000,00
1 سال
Rp430.000,00
1 سال
Rp430.000,00
1 سال
.id
Rp220.000,00
1 سال
Rp220.000,00
1 سال
Rp220.000,00
1 سال
.email
Rp631.000,00
1 سال
Rp631.000,00
1 سال
Rp631.000,00
1 سال
.app
Rp350.000,00
1 سال
Rp350.000,00
1 سال
Rp350.000,00
1 سال
.sch.id
Rp60.000,00
1 سال
Rp60.000,00
1 سال
Rp60.000,00
1 سال
.sg
Rp520.000,00
1 سال
Rp520.000,00
1 سال
Rp520.000,00
1 سال
.xyz
Rp18.000,00
1 سال
Rp150.000,00
1 سال
Rp150.000,00
1 سال
.my.id
Rp15.000,00
1 سال
Rp15.000,00
1 سال
Rp15.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution